Chính Sách Bảo Mật


Chúng Tôi Là Ai

Địa chỉ website của chúng tôi là: http://yensaodaiviet.com.

Bình Luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang, chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong form bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi đại diện trình duyệt của khách truy cập để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh của bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên website, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (GPS EXIF) được bao gồm. Khách truy cập vào website có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên website.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và website của bạn trong cookies. Điều này là để tiện lợi cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt của bạn chấp nhận cookies. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ được loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookies tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ Tôi”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookies đăng nhập sẽ được loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung Nhúng từ Website Khác

Các bài viết trên trang này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các website khác có hành vi giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập website khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng thêm theo dõi của bên thứ ba, và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào website đó.

Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Của Bạn Với Ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng Tôi Giữ Dữ Liệu Của Bạn Trong Bao Lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và dữ liệu meta của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận biết và phê duyệt bất kỳ bình luận tiếp theo một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên website của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Các quản trị viên website cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền Của Bạn Đối Với Dữ Liệu Của Bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ cho mục đích quản trị, pháp lý, hoặc an ninh.

Dữ Liệu Của Bạn Được Gửi Đi Đâu

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện spam tự động.